HÀNH TRÌNH CỦA MONNA LISA EVO TRE: PHÁT TRIỂN VÀ CẢI TIẾN

MONNA LISA EVO TRE EVOLUTION: DEVELOPMENT AND INNOVATION

Quy trình in ấn bằng Monna Lisa Evo Tre

In vải kỹ thuật số công nghiệp là một công đoạn trong một quy trình lớn, từ việc đưa ra những ý tưởng sáng tạo cho đến công đoạn tiền xử lý vải và hoàn thiện.

Sơ đồ dưới đây minh họa toàn bộ quy trình in bằng dòng Monna Lisa Evo Tre.