Icon Sustainability

Kỹ thuật Chính xác.
Đổi mới Bền vững.

Icon Sustainability
Tại Epson, công nghệ được thúc đẩy bởi cam kết với xã hội và môi trường. Chúng tôi tập trung vào những điều thiết yếu và loại bỏ những điều không cần thiết để tạo ra giá trị lớn hơn. Với triết lý cốt lõi này, Epson luôn cố gắng đáp ứng nhu cầu bền vững và sẽ tiếp tục duy trì trong tương lai.
Tại Epson, công nghệ được thúc đẩy bởi cam kết với xã hội và môi trường. Chúng tôi tập trung vào những điều thiết yếu và loại bỏ những điều không cần thiết để tạo ra giá trị lớn hơn. Với triết lý cốt lõi này, Epson luôn cố gắng đáp ứng nhu cầu bền vững và sẽ tiếp tục duy trì trong tương lai.
JK Background JK photo
“Cam kết bền vững của Epson giúp cải thiện những điều chúng tôi đang làm, đồng thời cũng khuyến khích khách hàng, nhân viên và cộng đồng cùng tham gia vào hành trình chuyển đổi của chúng tôi.”
Tôi ghi nhận những nỗ lực thúc đẩy hành trình phát triển bền vững của Epson. Chúng tôi tin chắc rằng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sự cải tiến trong việc tiết kiệm không gian và độ chính xác cực cao sẽ giúp bảo vệ môi trường tự nhiên và làm giàu cho cộng đồng.
Ông Siew Jin Kiat
Giám đốc điều hành khu vực
Trụ sở chính của Epson Đông Nam Á
Tầm nhìn Môi trường 2050 của chúng tôi
Giảm tổng lượng phát thải theo kịch bản 1.5 độ C vào năm 2023
Hướng đến phát thải các-bon âm và không sử dụng nguồn tài nguyên trong lòng đất vào năm 2050
Epson Đông Nam Á cam kết thực hiện 5 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.

Đây là những lĩnh vực mà chúng tôi tạo ra tác động lớn nhất đồng thời phù hợp với các mục tiêu bền vững của Epson Toàn cầu.
Chúng tôi mong muốn đạt được một tương lai bền vững hơn bằng cách tận dụng triết lý hiệu quả, tinh gọn và chính xác cũng như công nghệ kỹ thuật số để kết nối con người, sự vật và thông tin.
environmental-vision-icon1
environmental-vision-icon2
environmental-vision-icon3
environmental-vision-icon4
environmental-vision-icon5
environmental-vision-icon6
image-placeholder

Báo cáo Bền vững Năm 2022

Đọc thêm về tiến trình bền vững mà Epson Đông Nam Á đã đạt được trong năm tài chính 2022 và cách chúng tôi tiếp tục lên kế hoạch cho những hành động có ý nghĩa và có tác động nhằm thúc đẩy những thay đổi tích cực hơn.

Tìm hiểu thêm trong mục

Tính Bền vững

Doanh nghiệp bền vững
Corporate Sustainability
Hướng đến mục tiêu phát thải các-bon âm và không sử dụng nguồn tài nguyên trong lòng đất vào năm 2050 để đạt được sự bền vững và làm giàu cho cộng đồng.
Sản phẩm bền vững
Product Sustainability
Tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường vì một tương lai tốt đẹp hơn. Đó chính là cam kết của chúng tôi đối với môi trường.
Hợp tác bền vững
Sustainability Partnership
Tận dụng thế mạnh của chúng tôi và kết nối con người, sự vật và thông tin để cùng tạo ra một tương lai bền vững.