Trang chủ Chính sách Dữ liệu Cá nhân

Chính sách Dữ liệu Cá nhân

 
Công ty TNHH Epson Việt Nam (“chúng tôi”) tôn trọng và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như quyền riêng tư của bạn như trình bày trong Chính sách Dữ liệu Cá nhân này theo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành tại Việt Nam, bao gồm Luật An toàn Thông tin Mạng (Luật số 86/2015/QH13) và Luật An ninh Mạng (Luật số 24/2018/QH14) và Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Việt Nam khi được ban hành thành luật. Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt của Chính sách Dữ liệu Cá nhân này, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Khi truy cập vào trang web, sử dụng các dịch vụ do chúng tôi cung cấp, đăng ký bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp, gửi thông tin cho chúng tôi hoặc thể hiện sự đồng ý bằng các hình thức khác tức là bạn đã chấp nhận và đồng ý với các điều khoản của Chính sách Dữ liệu Cá nhân này. Chính sách Dữ liệu Cá nhân này bổ sung nhưng không thay thế bất kỳ sự đồng ý nào khác liên quan đến dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đó.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Dữ liệu Cá nhân này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước và sẽ thông báo cho bạn mọi thông tin sửa đổi qua trang web của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để biết thông tin cập nhật về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn đồng ý hoặc sẽ được xem là đồng ý chịu ràng buộc theo Chính sách Dữ liệu Cá nhân đã sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc điều chỉnh đó khi tiếp tục truy cập vào trang web, sử dụng, đăng ký sử dụng bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp, gửi thông tin cho chúng tôi hoặc thể hiện sự đồng ý bằng các hình thức khác.

1. Định nghĩa
Theo mục đích của Chính sách Dữ liệu Cá nhân này::
a. “Công ty liên kết” là Tập đoàn Seiko Epson và/hoặc các công ty liên quan, bao gồm công ty liên quan của các công ty đó;
b. “(các) đối tác kênh” là (các) nhà phân phối, (các) đại lý, (các) đối tác dịch vụ được ủy quyền và/hoặc (các) đối tác kinh doanh;
c. “dữ liệu cá nhân” và “xử lý” có nghĩa theo quy định của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành tại Việt Nam.

2. Thu thập dữ liệu cá nhân
Trong quá trình giao dịch với chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định để thực hiện giao dịch hoặc cung cấp hàng hóa, dịch vụ và/hoặc thông tin cần thiết liên quan đến các giao dịch đó. Đây là những thông tin cần thiết để chúng tôi thực hiện quy trình kinh doanh của mình, bao gồm gửi thông báo, cung cấp dịch vụ và/hoặc sản phẩm, quản lý quan hệ với khách hàng hoặc đối tác kênh và/hoặc nhà cung cấp bên thứ ba, ra mắt và tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới, lập kế hoạch liên quan đến sản phẩm trong tương lai, bao gồm các sự kiện quảng bá với Công ty liên kết và các đối tác kênh.
 
3. Loại dữ liệu cá nhân chúng tôi cần thu thập
Để thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ đã nêu trong khoản 2 của tài liệu này, chúng tôi sẽ cần thu thập dữ liệu cá nhân liên quan từ bạn. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) những thông tin sau:
a. Thông tin liên lạc như tên, ngày sinh, giấy tờ hỗ trợ định danh cá nhân (bao gồm số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu), giới tính, quốc tịch và chủng tộc, ngôn ngữ thường dùng, địa chị nhà riêng hiện tại, số điện thoại và/hoặc số di động, số fax và địa chỉ email, phạm vi thu nhập;
b. Tình trạng sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi mà bạn đã mua hoặc đăng ký;
c. Cách bạn sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ;
d. Sở thích cá nhân để chúng tôi điều chỉnh dịch vụ trên sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi sao cho phù hợp với bạn nhất;
e. Thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi về sở thích tiếp thị hoặc trong quá trình tham gia khảo sát, cuộc thi, chương trình rút thăm may mắn hoặc chương trình khuyến mại; và/hoặc
f. CCTV hoặc bản ghi hình ảnh camera khi bạn đến thăm cơ sở văn phòng hoặc tham gia bất kỳ sự kiện nào của chúng tôi.
 
4. Thời gian và cách thức chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn
Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn:
a. Liên lạc với chúng tôi (ví dụ, khi bạn liên hệ với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc, bao gồm gọi đến tổng đài trợ giúp Epson, gửi thư, gặp mặt trực tiếp và gửi email);
b. Gửi thông tin của bạn khi đăng ký bảo hành cho sản phẩm Epson qua đường bưu điện/trực tuyến;
c. Đăng ký sở thích hoặc đăng ký nhận thông tin về sản phẩm và/hoặc dịch vụ hoặc các ấn phẩm của chúng tôi (ví dụ: bản tin);
d. Tham gia khảo sát, cuộc thi, sự kiện hoặc chương trình rút thăm may mắn hoặc khuyến mại bất kỳ;
e. Trả lời bất kỳ tài liệu tiếp thị nào chúng tôi gửi đi;
f. Ghé thăm văn phòng của chúng tôi;
g. Cung cấp thông tin phản hồi cho chúng tôi (ví dụ: qua trang web hoặc bản in trên giấy); và/hoặc
h. Gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do nào khác.
 
Ngoài những dữ liệu cá nhân chúng tôi có được trực tiếp từ bạn (như đã trình bày chi tiết ở trên), chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của bạn từ các bên thứ ba giao dịch với chúng tôi hoặc có liên quan đến bạn và từ nhiều nguồn khác mà bạn đã cho phép tiết lộ thông tin liên quan đến bạn và/hoặc khi được luật pháp cho phép.
 
Nếu bạn gửi cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến bên thứ ba (ví dụ, thông tin vợ/chồng, con cái, cha mẹ và/hoặc nhân viên của bạn) tức là bạn tuyên bố đã được bên thứ ba cho phép cung cấp dữ liệu cá nhân liên quan đến họ cho chúng tôi để phục vụ các mục đích tương ứng.
Hãy thận trọng khi gửi thông tin cho chúng tôi, đặc biệt khi hoàn thành các trường văn bản tự do hoặc tải lên giấy tờ và các tài liệu khác. Chúng tôi có một số dịch vụ được tự động hóa và có thể không nhận ra bạn đã vô tình cung cấp cho chúng tôi thông tin không chính xác hoặc nhạy cảm. Hãy đảm bảo mọi dữ liệu cá nhân bạn gửi cho chúng tôi là thông tin đầy đủ, chính xác và đúng sự thật.
 
Đôi khi, chúng tôi sử dụng một số thiết bị theo dõi tự động như “cookie” để cải thiện dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn. Cookie là lượng nhỏ dữ liệu máy chủ web của chúng tôi gửi đến trình duyệt web khi bạn truy cập vào phần nào đó trên trang web và việc sử dụng cookie giúp chúng tôi hiểu rõ mối quan tâm của bạn đối với trang web của mình. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để cá nhân hóa nội dung, khuyến nghị, quảng cáo và thông tin gửi đến bạn sao cho liên quan và phù hợp với sở thích của bạn. Ví dụ, bạn có thể thấy quảng cáo về một sản phẩm nào đó bạn đã xem gần đây trên trang web của chúng tôi. Lưu ý, cookie không nhận dạng người dùng cá nhân mặc dù có xác định trình duyệt của người dùng. Bạn hoàn toàn có thể chọn tắt cookie đã lưu trữ trên máy tính của mình bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt. Tuy nhiên, tắt cookie có thể khiến trải nghiệm chức năng và dịch vụ của bạn bị hạn chế và trong một số trường hợp chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ hoặc các phần của dịch vụ mà bạn đã yêu cầu. Một số đối tác kinh doanh của chúng tôi có nội dung được kết hợp hoặc liên kết trên trang web cũng có thể sử dụng cookie. Tuy nhiên, chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie hoặc trang web này.
 
5.Mục đích thu thập dữ liệu cá nhân
Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân bạn cung cấp, ngoài các mục đích khác, cho các mục đích sau khi cần:
a. Gửi thông báo, cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm và tiếp thị các dịch vụ hoặc sản phẩm đó;
b. Các mục đích được trình bày cụ thể khi chúng tôi cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm nào đó;
c. Thực hiện các hoạt động tiếp thị và lập hồ sơ khách hàng liên quan đến dịch vụ và sản phẩm liên quan của chúng tôi;
d. Quản lý hoạt động hành chính và kinh doanh đảm bảo tuân thủ chính sách, quy trình nội bộ và quy định lưu trữ hồ sơ;
e. Gửi thông tin cho bạn qua e-mail, phương tiện viễn thông (gọi điện thoại hoặc nhắn tin) hoặc phương tiện truyền thông xã hội về sản phẩm và dịch vụ do các Công ty liên kết của chúng tôi cung cấp mà chúng tôi nghĩ bạn có thể quan tâm;
f. Xây dựng và quản lý tất cả mối quan hệ kinh doanh giữa chúng tôi với bạn tốt hơn, bao gồm mục đích đào tạo nhân viên và đảm bảo chất lượng, đặc biệt liên quan đến nhân viên quan hệ khách hàng qua cuộc gọi, email và các trung tâm hỗ trợ khác đồng thời phân tích, điều tra, xử lý hoặc giải quyết vấn đề bảo mật hoặc lỗ hổng;
g. Xử lý mọi thông tin trao đổi bạn gửi cho chúng tôi (ví dụ: giải đáp thắc mắc và giải quyết mọi khiếu nại và phản hồi về dịch vụ khách hàng);
h. Cung cấp dịch vụ hậu mãi như bảo hành sau khi mua hàng (nếu có) hoặc các vấn đề liên quan đến dịch vụ khách hàng;;
i. Giải đáp thắc mắc của bạn;
j. Cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ bạn đã yêu cầu;
k. Thông báo cho bạn về lợi ích và thay đổi tính năng của sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi;
l. Phòng ngừa, phát hiện, điều tra tội phạm và phân tích, quản lý rủi ro thương mại; và
m. Bất kỳ mục đích nào liên quan đến những điều đã nói ở trên.
 
6. Không cung cấp dữ liệu cá nhân
Việc không cung cấp dữ liệu cá nhân khi cần thiết có thể:
a. khiến chúng tôi không thể gửi thông báo, cung cấp dịch vụ và/hoặc sản phẩm theo yêu cầu;
b. ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các quy trình cần thiết liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi;
c. khiến chúng tôi không thể cập nhật cho bạn về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi, sự kiện và/hoặc sự kiện ra mắt mới nhất của chúng tôi; và/hoặc
d. khiến bạn không thể tham gia các cuộc thi, chương trình khuyến mãi hoặc hoạt động đổi thưởng do chúng tôi tổ chức.
 
7. Tiết lộ dữ liệu cá nhân
Chúng tôi sẽ giữ bí mật mọi dữ liệu cá nhân bạn đã cung cấp nhưng qua tài liệu này, bạn đã đồng ý và cho phép chúng tôi cung cấp hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên dưới đây:
a. Công ty và/hoặc tổ chức hoạt động với tư cách là đại lý, nhà thầu và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi;
b. Đối tác kênh và Công ty liên kết của chúng tôi cho các mục đích liên quan đến thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn;
c. Các bên khác liên quan đến người bạn đã đồng ý rõ ràng trước đây;
d. Kiểm toán viên, chuyên gia tư vấn, kế toán, luật sư, cố vấn tài chính hoặc cố vấn nghiệp vụ khác của chúng tôi;
e. Công ty và/hoặc tổ chức hỗ trợ chúng tôi xử lý và/hoặc thực hiện giao dịch và cung cấp các sản phẩm và/hoặc dịch vụ bạn đã yêu cầu hoặc đăng ký;
f. Tiếp thị và trao đổi thông tin liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi, Công ty liên kết cũng như đại lý được chúng tôi ủy quyền cung cấp; và/hoặc
g. cơ quan quản lý chính phủ, cục tác vụ, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan thực thi pháp luật có liên quan nhằm đảm bảo tuân thủ mọi điều lệ, quy tắc, hướng dẫn, quy định hoặc kế hoạch do bất kỳ cơ quan chính phủ nào đưa ra về vấn đề an toàn, bảo mật và tuân thủ pháp luật.
 
8. Tiếp thị trực tiếp Khi bạn đồng ý, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp thông tin về các dịch vụ và/hoặc sản phẩm có thể bạn quan tâm hoặc mang lại lợi ích cho bạn do chúng tôi và/hoặc Công ty liên kết của chúng tôi cung cấp trừ khi sau đó bạn rút lại sự đồng ý của mình. Xin hãy lưu ý rằng chúng tôi chỉ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn đã đăng ký dịch vụ sản phẩm cụ thể yêu cầu tiết lộ thông tin và/hoặc khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn.
 
9. Tính trung thực của dữ liệu cá nhân
Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước phù hợp để đảm bảo dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ là thông tin chính xác, đầy đủ, không gây hiểu lầm và là thông tin mới nhất.
 
10. Bảo mật dữ liệu cá nhân
Chúng tôi vô cùng coi trọng việc bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ không bị mất mát, lạm dụng, sửa đổi, truy cập hoặc tiết lộ trái phép hay vô ý, thay đổi hoặc tiêu hủy. Chúng tôi sẽ không lưu giữ dữ liệu cá nhân lâu hơn thời hạn cần thiết và sẽ thực hiện các bước phù hợp để tiêu hủy hoặc hủy danh tính dữ liệu cá nhân vĩnh viễn.
 
11. Truyền và chia sẻ dữ liệu
Nếu chúng tôi nhận thấy mục đích lưu trữ, xử lý dữ liệu hoặc thay mặt chúng tôi cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho bạn là cần thiết hoặc phù hợp, chúng tôi có thể truyền dữ liệu cá nhân của bạn đến một Công ty liên kết khác trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam theo các điều kiện bảo mật và biện pháp bảo vệ dữ liệu có mức độ bảo mật tương tự. Bạn đồng ý và cho phép chúng tôi truyền dữ liệu cá nhân của bạn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam nhằm mọi mục đích đã nêu ở trên.
 
12. Liên hệ với chúng tôi - Truy cập và chỉnh sửa, rút lại sự đồng ý
Theo Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành tại Việt Nam, chúng tôi có thể cấp cho bạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình và xem xét yêu cầu sửa hoặc xóa dữ liệu đó theo yêu cầu bằng văn bản bạn đã nhận được. Trong trường hợp đó, vui lòng gửi yêu cầu của bạn tới:
 
Data Protection Officer
Công ty TNHH Epson Việt Nam
Tầng 10, Savico Tower 
66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
Tel: (028) 3925 5545
Fax: (028) 3925 5593
 
 
Ngoài ra, bạn có thể gửi yêu cầu đến địa chỉ email dpo@epson.com.vn.
 
Khi gửi yêu cầu tức là bạn xác nhận yêu cầu đó liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình và đảm bảo khi gửi yêu cầu thay cho người khác, bạn đã được người đó ủy quyền gửi yêu cầu và cung cấp thông tin của họ cho các mục đích này. Bạn phải bồi thường cho Epson trước mọi hình phạt, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất và thiệt hại do vi phạm cam kết này. Bạn tuyên bố mọi thông tin được cung cấp trong và cùng với yêu cầu là thông tin chính xác trên mọi phương diện và đồng ý rằng Seiko Epson Corporation cùng các Công ty liên kết và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin đó cho mục đích xử lý yêu cầu đã nói ở trên và/hoặc theo Chính sách Bảo vệ dữ liệu này.
 
Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được Đơn yêu cầu hoàn chỉnh hợp lệ và phí xử lý liên quan.
 
Xin lưu ý rằng trong một số tình huống nhất định, chúng tôi có thể phải thu hồi quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, ví dụ khi chúng tôi không thể xác nhận danh tính của bạn hoặc khi thông tin yêu cầu có tính chất thương mại bảo mật hoặc khi chúng tôi nhận được yêu cầu về cùng một thông tin nhiều lần. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo lý do không thể thực hiện yêu cầu của bạn.
 
Nếu bạn rút lại sự đồng ý đối với bất kỳ hoặc tất cả việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, chúng tôi có thể không có quyền tiếp tục cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn tùy thuộc vào bản chất yêu cầu. Xin lưu ý rằng sau khi nhận được xác nhận về ý định rút lại sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể mất đến 30 ngày để thể hiện quyết định rút lại đó trên cơ sở dữ liệu của mình. Ngay cả khi bạn rút lại sự đồng ý đối với việc nhận tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo, chúng tôi vẫn có thể liên hệ với bạn cho các mục đích khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà bạn nắm giữ của chúng tôi.