Trang chủ Go Big on Brand

Nâng tầm nhãn in thương hiệu

Liên hệ

Đã đến lúc thăng hoa cùng thương hiệu và lợi nhuận

Tối đa hoá lợi nhuận với máy in nhãn kỹ thuật số SurePress. Khám phá thế giới của những bản in chất lượng cao, khả năng tái tạo màu đồng nhất và đối sánh chính xác để in màu đặc và mờ ngay cả trên các chất liệu như màng phim trong suốt và chất nền kim loại.

Nâng tầm nhãn in thương hiệu

Mang đến màu sắc rực rỡ và hình ảnh sắc nét nhờ công nghệ đầu in Micro Piezo và PrecisionCoreTM của Epson.

Ứng dụng đa dạng

Mở rộng quy mô và tận hưởng sự linh hoạt khi in các ứng dụng đa dạng trên nhiều vật liệu nền khác nhau.
Session gone

Unfortunately your session is gone. You will be redirected to the home page.

Help
Để biết thêm thông tin hoặc yêu cầu xem trước sản phẩm, vui lòng hoàn thành biểu mẫu bên dưới.

Required information
Đây là thông tin bắt buộc
Đây là thông tin bắt buộc
Đây là thông tin bắt buộc
Đây là thông tin bắt buộc
Đây là thông tin bắt buộc
Đây là thông tin bắt buộc
Đây là thông tin bắt buộc
Đây là thông tin bắt buộc
Đây là thông tin bắt buộc
Đây là thông tin bắt buộc

b24b2f0b7a240daff6142f44935173b7ea793dac
Xác nhận
Tìm thấy bản nháp
Tìm thấy bản nháp
Tìm thấy các bản nháp
Tìm thấy dữ liệu trong mẫu có sẵn
Đã gửi
Xem lại thông tin xác nhận mẫu
Không thể hoàn thành thao tác
Xác nhận