text.skipToContent text.skipToNavigation
Trang chủ Vấn đề môi trường

 

Sự nóng dần và những nguồn tài nguyên đang cạn kiệt đang là những vấn đề mang tính toàn cầu. Quy mô của những thách thức này đặt thế giới trước những yêu cầu thay đổi bức thiết, và chúng tôi đang dẫn đầu trong việc thay đổi này.

 

Xây dựng từ những thành công trong quá khứ

  • Xây dựng từ lịch sử lâu đời của chúng tôi trong vấn đề quản lý môi trường, chiến lược Environmental Vision 2050 sẽ là kim chỉ nam cho những hoạt động của chúng tôi trong bốn thập kỷ sắp đến.

 

Đạt mục tiêu trong tương lai

  • Một kế hoạch chỉ có thể thực hiện khi nó được hành động cụ thể hỗ trợ. Chúng tôi cam kết thực hiện những chương trình bảo vệ môi trường nhằm mục đích giảm tác động của sản phẩm của chúng tôi ở từng giai đọan hình thành - sử dụng - tái chế của chúng, bao gôm thiết kế, tập trung vật tư và vật liệu sản xuất, vận chuyển, sử dụng, thu gom và tái chế. Vui lòng tìm hiểu thêm về chương trình bảo vệ môi trường của chúng tôi để tin rằng Epson bảo đảm sẽ đạt được những mục tiêu đề ra trong Environmental Vision 2050.

 

Restriction of Hazardous Substances Directive

  • Kể từ ngày 01/12/2012, tất cả các sản phẩm do công ty EPSON sản xuất tuân thủ Thông tư số 30/2011/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại có trong các sản phẩm điện, điện tử.

 

Về chúng tôi.

Danh mục sản phẩm của chúng tôi chứng kiến một sự mở rộng nhanh chóng trong những năm qua bao gồm nhiều sản phẩm hơn dựa trên nền tảng công nghệ thông tin như máy in phun màu, máy quét, máy ảnh kĩ thuật số, máy in khổ lớn, máy in laser and máy in kim tương tác theo thứ tự phục vụ cho cả môi trường doanh nghiệp cũng như người dùng cá nhân.

Learn More

Liên hệ

Nếu bạn có nhu cầu, bạn có thể liên hệ ngay cho Epson trợ giúp khi cần tư vấn giải quyết các vấn đề bị lỗi của sản phẩm.

Liên hệ với chúng tôi