Epson cam kết thực hiện Nhận thức về Các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)

Epson Commits to the Realisation of the Sustainable Development Goals (SDGs).

Vậy Mục tiêu phát triển bền vững là gì?

Chương trình hành động phát triển bền vững 2030 được diễn ra vào năm 2015 bởi Liên Hiệp Quốc tham dự bởi hơn 150 lãnh đạo trên toàn thế giới.

Chương trình là chuỗi hành động áp dụng cho mọi người, trên khắp hành tinh và sự thịnh vượng bao gồm 1 bản tuyên bố, 17 mục tiêu cùng 169 chỉ tiêu để phát triển bền vững.

Nhấn vào đây để biết thêm thông tin về SDG
Các mục tiêu phát triển bền vựng và chủ đề CSR chính

Như đã đề cập trong Triết lí kinh doanh, Epson mong muốn trở thành một công ty không thể thay thế được, một tham vọng mà Epson coi là phù hợp với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Năm 2017, đóng góp vào nỗ lực này, Epson tạo ra " Các chủ đề CSR chính", một ma trận trọng yếu xác định các sáng kiến quan trọng để giải quyết các vấn đề xã hội. Epson đã kiểm tra mối quan hệ giữa các sáng kiến của mình với 169 chỉ tiêu của 17 mục tiêu SDGs để xác định chương trình SDGs tương thích với các sáng kiến của Epson.

Nhấn vào đây để xem phiên bản lớn hơn
Cam kết thực hiện các SDGs

Epson xác nhận những sáng kiến của mình hỗ trợ các thành tựu của 13 mục tiêu SDGs.

Epson tin rằng các chiến lược tăng trưởng đã hình thành Tầm nhìn doanh nghiệp Epson 25 sẽ giúp đạt được các mục tiêu SDGs. Epson sẽ giải quyết các vấn đề xã hội và giúp nhận thức một xã hội bền vững là khi thúc đẩy sự đổi mới trên cả 4 lĩnh vực và thực thi các sáng kiến hợp tác chính phủ, xã hội và môi trường hỗ trợ việc nhận diện các Triết kí kinh doanh.

*Ghi chú: Được phát triển vào tháng 3 năm 2018 và không bao gồm thay đổi

Epson đang triển khai các công nghệ chính xác, hiệu quả và nhỏ gọn do hãng sáng chế cùng nhiều ý tưởng mở đầy sáng tạo nhằm thúc đẩy sự đổi mới, góp phần kiến tạo một thế giới tươi đẹp và phong phú hơn. Mục tiêu hướng đến của chúng tôi cũng tương đồng với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) đã được thông qua của Liên Hiệp Quốc.

Để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai, Epson cam kết đóng góp vào việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững bằng cách xem xét giải pháp cho các vấn đề xã hội, đột phá trong ý tưởng và phương pháp thực hiện để tạo nên giá trị mới, đồng thời mang đến sự ngạc nhiên và trải nghiệm thú vị vượt mọi mong đợi của khách hàng.

Yasunori Ogawa
Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành, Tập đoàn Seiko Epson

Nhấn vào đây để xem phiên bản lớn hơn
Epson và Môi trường

Khám phá nhiều hơn về cam kết của chúng tôi đến các vấn đề về môi trường.

Tìm hiểu thêm
Báo cáo phát triển bền vững

Xem các báo cáo chi tiết và toàn diện dựa trên các sáng kiến CSR của Epson.

Tìm hiểu thêm
Tái chế, Tái sử dụng, Tiết giảm.
Hãy chung tay cùng hành động! Tái chế các sản phẩm EPSON của bạn để giảm thiểu rác thải ra môi trường cũng như khích lệ việc phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường cho tương lai.
Tìm hiểu thêm

Kể từ ngày 01/12/2012, tất cả các sản phẩm do công ty Epson sản xuất tuân thủ Thông tư số 30/2011/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại có trong các sản phẩm điện, điện tử.