Epson EB-696Ui

Epson EB-696Ui Ultra-Short Throw Interactive WUXGA 3LCD Projector
Mẫu: V11H728052 Sản phẩm gia đình

Epson EB-696Ui

Easy Interactive Tools Ver.4.2 Operation Guide PDF

EasyMP Multi PC Projection Operation Guide PDF

Installation Guide PDF

User Guide PDF

Đăng kí sản phẩm của bạn

Để đăng kí sản phẩm mới của ban, nhấn vào nút bên dưới.

Đăng kí ngay
Liên hệ chúng tôi
Điện thoại :
Tel: 662-6859888
Fax: 662-6700688

Thời gian :
8:30am - 5:30pm

Mail :
1 Empire Tower, 42nd Floor,  South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand