Được trang bị công nghệ 3LCD, Epson là thương hiệu máy chiếu Số 1# thế giới.

 
Tuyên bố miễn trừ:
 
* Máy chiếu dùng trong doanh nghiệp và trường học hàng đầu của Epson so với máy chiếu DLP 1 chip hàng đầu, lựa chọn theo dữ liệu NPD tính đến tháng 7 năm 2015. Dựa trên nghiên cứu của Hoa Kỳ do Radius Research thực hiện.
 
** Có thể tìm thấy số liệu thống kê về cường độ sáng tại www.colorlightoutput.com.
 
# World’s Nguồn: Futuresource Consulting
 
Tất cả các hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa, hiệu suất thực tế của máy chiếu có thể thay đổi.