Epson Hợp Tác Với Nhà Tích Hợp Hệ Thống (SI) Để Tạo Ra Các Giải Pháp Robot Như Thế Nào

Là một nhà tích hợp hệ thống đang tìm kiếm giải pháp công nghệ phù hợp cho nhu cầu tự động hóa của khách hàng, bạn sẽ có vài thắc mắc liên quan đến:

 • Nhà cung cấp này có giải pháp hay công nghệ mà tôi đang tìm kiếm không?
 • Nhà cung cấp này làm việc với những ngành công nghiệp nào?
 • Nhà cung cấp này có sẵn sàng làm việc với chúng tôi trong một dự án POC (Chứng minh tính khả thi và thực tiễn) không?
 • Thời gian kể từ khi đặt hàng đến khi chuyển giao ứng dụng mất bao lâu?

 

Xem thêm hướng dẫn điện tử eGuide mới nhất dành cho SI để tìm hiểu cách chúng tôi cung cấp các công nghệ có độ chính xác cao và hỗ trợ sản xuất tự động đạt năng suất cao cho các ngành công nghiệp trên toàn thế giới.

 

Hướng dẫn điện tử mới nhất của chúng tôi bao gồm:

 • Tổng quan chi tiết về quy trình tham gia
 • Hình thức Epson hỗ trợ các nhà tích hợp hệ thống mới
 • Dòng robot SCARA và robot 6 trục của Epson, bao gồm:
  • Dòng C và VT cho Robot 6 trục
  • Tổng quan về Hệ thống Camera và Cảm biến lực của robot Epson
 • Các ứng dụng trong công nghiệp từng triển khai trước đây
 • Đường dẫn nguồn dữ liệu bổ sung cho các sản phẩm Epson