TRANG CHỦ Privacy Policy

Privacy Policy

Công ty TNHH Epson Việt Nam hiểu tầm quan trọng trong việc tôn trọng quyền riêng tư của người dùng trên mạng. Quan điểm này được dùng làm nền tảng khi phát sinh nhu cầu đòi hỏi thông tin về cá nhân hoặc yêu cầu thu thập dữ liệu tại các trang web do Epson Việt Nam và/hoặc các chi nhánh của Epson quản lý. Epson không quản lý những trang web mang nhãn hiệu Epson hoặc cùng mang nhãn hiệu Epson.

Thông tin nhận diện
Nói chung, bạn có thể thăm các trang web của chúng tôi mà không cần thông báo cho chúng tôi biết bạn là ai, hoặc những thông tin về bạn. Tại một vài trang web, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin để tiến hành việc đặt hàng hoặc cung cấp những dịch vụ có yêu cầu đăng ký nhằm cung cấp cho bạn những hỗ trợ về mặt kỹ thuật hoặc cùng theo dõi công việc với bạn. Tóm lại, Epson đòi hỏi thông tin nhận diện khi bạn:

  1. Đăng ký tại bất kỳ một website nào của chúng tôi
  2. Đặt hàng hoặc yêu cầu thông báo về tình trạng đặt hàng
  3. Gửi phản hồi về một nghiên cứu online hoặc cho chúng tôi một gợi ý, hay đề nghị gì đó.
  4. Tham gia một chương trình thảo luận, một cuộc thi hoặc một chương trình khuyến mãi.
  5. Đăng ký nhận catalog sản phẩm hoặc thông báo email về sản phẩm mới trên thị trường.
  6. Đăng ký một sản phẩm của Epson
  7. Yêu cầu thông tin hoặc các tập tin hỗ trợ kỹ thuật hoặc dịch vụ khách hàng.

Trong trường hợp đó, Epson sẽ hỏi tên bạn, địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thọai và những thông tin cần thiết khác để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu. Trong mọi trường hợp, nếu bạn nhận một thư ngỏ hoặc thư từ của chúng tôi, bạn đều có thể chọn " không ký tên" vào những thư từ nói trên theo phần Từ chối nhận thông tin dưới đây.

Epson sẽ làm gì với thông tin về bạn
Nếu bạn chọn cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích kể trên, những thông tin này sẽ được Epson lưu giữ và chỉ được sử dụng để phục vụ cho mối quan hệ khách hàng của bạn với chúng tôi. Thí dụ, chúng tôi có thể gửi bạn thông báo về việc nâng cấp sản phẩm, khuyến mãi đặc biệt và những sản phẩm mới cùng các dịch vụ khác từ Epson. Chúng tôi sẽ không để lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ các nhà bán lẻ cung cấp dịch vụ cho Epson như đã mô tả trong chính sách này hoặc cho những nơi chúng tôi tin rằng chúng tôi có bổn phận phải cung cấp theo đúng pháp luật. Epson còn có thể nâng cấp hoặc trộn thông tin được thu thập trên mạng về bạn với các dữ liệu từ những nguồn khác của Epson hoặc bên thứ ba với mục đích tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ mới.

Phân tích truy cập của Epson
Epson còn có thể thu thập thông tin về khách khuyết danh thăm diễn đàn như địa chỉ IP, loại browser họ dùng, các trang họ thường thăm và thời gian họ dùng để đọc. Những thông tin này chỉ được Epson sử dụng để hiểu rõ hơn về trang web lẫn khách hàng, nội dung của trang web và tính hữu dụng của nó. Phần lớn những thông tin khuyết danh này được thu thập qua cookies và những công nghệ phân tích khác. Epson có thể ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba hoặc các nhà cung cấp công nghệ phân tích. Những nhà cung cấp dịch vụ này sẽ thay mặt Epson và bị ràng buộc bởi Chính sách Riêng tư của Epson nhằm bảo mật những thông tin họ nhận được thay mặt Epson. Họ đồng ý với Epson rằng sẽ không sử dụng dữ liệu của Epson cho bất kỳ mục đích nào khác ngòai việc cung cấp dịch vụ họ đang thực hiện cho Epson.

Những biện pháp thu thập thông tin này sẽ không thu thập thông tin về cá nhân như tên tuổi, địa chỉ, địa chỉ email từ những khách thăm trang web. Những dữ lỉệu thu thập được không tạo ra hoặc lưu trữ profile cá nhân về khách viếng. Bạn có thể chọn bỏ không nhận tracking cookies qua tùy chọn mạng trên browser của bạn.

Từ chối nhận thông tin
Epson cung cấp nhiều phương tiện dễ dàng giúp bạn cho chúng tôi biết bạn không muốn nhận email nữa. Nếu không muốn nhận bất kỳ thông tin nào về sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi nghĩ bạn sẽ quan tâm, bạn chỉ cần thông báo rõ vào thời điểm bạn cung cấp thông tin cá nhân bằng cách đánh dấu vào ô trống thích hợp. Hoặc, bạn có thể chọn bỏ bằng cách vào account của bạn và thay đổi ý thích. Bạn còn có thể đáp thư email đã nhận bằng cách trả lời vào mục thông tin "unsubscribe" đính kèm theo thư. Ngoài ra, bạn có thể gửi thư thông báo đến địa chỉ dưới đây:


Công ty TNHH Epson Việt Nam
Tầng 10, Savico Tower 
66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
Tel: (028) 3925 5545
Fax: (028) 3925 5593


Điều gì khác có thể xảy ra với những thông tin của bạn
Epson sẽ không chia sẻ, cho thuê hay bán thông tin nhận diện cá nhân của bạn được cung cấp cho trang web này (như tên tuổi hoặc địa chỉ email) cho bất kỳ một tổ chức nào bên ngoài với mục đích tiếp thị nào hết. Epson có thể dùng các đại lý hoặc nhà thầu khác, những người có thể truy cập thông tin của bạn để thực hiện dịch vụ cho Epson (như quản lý dữ liệu). Tuy nhiên, họ được yêu cầu bảo mật thông tin và không được sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích nào khác. Ngòai ra, Epson còn chia sẻ thông tin tập hợp về khách hàng và các khách thăm website với các nhà quảng cáo, các đối tác và các bên thứ ba. Thí dụ, chúng tôi có thể cho nhau biết bao nhiêu phần trăm người dùng máy PC và bao nhiêu phần trăm người dùng Macintos. Tuy nhiên không thông tin nào kể trên chứa thông tin cá nhân về người dùng cả.

Link đến các bên thứ ba khác
Trang Web còn cung cấp đường link đến những trang web khác. Các trang web và các dịch vụ khác có quy luật và cách thu thập thông tin riêng của họ. Một khi bạn đã rời trang web của chúng tôi hoặc những trang web do Epson Singapore Pte Ltd và/hoặc chi nhánh khác thì chúng tôi không thể kiểm soát và không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo vệ thông tin hoặc các biện pháp thu thập thông tin của họ.

Cookies 
Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ dùng một chức năng trong web browswer để gửi đến máy tính của bạn một ‘cookie'. Chúng tôi không sử dụng cookies để lấy thông tin từ máy tính của bạn mà chỉ dùng chúng để tìm cách nâng cấp trang web và để mang lại cho bạn những dịch vụ mang tính cá nhân hơn trên web, thí dụ lưu lại các sở thích cho những mục thường mua. Hầu hết những browser được cài đặt để chấp nhận cookies. Bạn có thể reset lại browser để từ chối mọi cookies hoặc chỉ định khi nào muốn nhận cookies. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối, có thể một vài chức năng của trang web sẽ không thực hiện được.