An tâm cho khách hàng

Epson Coverplus gia hạn bảo hành tiêu chuẩn cho sản phẩm lên đến 5 năm kể từ ngày mua hàng. Khách hàng có thể mua gia hạn bảo hành bất kỳ lúc nào trước thời gian hết hạn bảo hành tiêu chuẩn.

Epson đảm bảo cung cấp những dịch vụ cần thiết để bạn luôn yên tâm sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

Với CoverPlus:

An tâm cho khách hàng

Thanh toán trong một lần

Tiết kiệm chi phí

Dịch vụ chất lượng

Thuận tiện

Rút ngắn thời gian gián đoạn