Hỗ trợ Macintosh OS X Snow Leopard

Macintosh OS X Snow Leopard

Chào mừng đến với Mac OS X Snow Leopard v10.6 hỗ trợ cho các sản phẩm Epson. Tại đây bạn có thể tìm hiểu làm thế nào các driver và tiện ích Epson khác cho sản phẩm Epson của bạn có thể làm việc với Mac OS X Snow Leopard v10.6.

  • Important update: There is an issue with regards to the "Apple Software Update” released on 31 July 2014. The Epson printers are unable to print due to a USB communication error. As such, please download this patch to resolve this issue.

Kiểm tra đĩa CD kèm theo sản phẩm Epson để xem nó có chứa driver cho Macintosh OS X 10.6 không. Nếu có, làm theo các hướng dẫn để cài đặt driver và các tiện ích khác.

Nếu CD Epson của bạn không hỗ trợ cho hệ điều hành X 10.6, xin hãy truy cập Drivers và Downloads trong phần Hỗ trợ để xem khi nào các driver mới được tung ra.

Không cho đĩa CD phần mềm Epson vào máy tính Snow Leopard của bạn lúc này.

 

Dưới đây là danh sách các model hiện hỗ trợ Mac OS X Snow Leopard v10.6.

 

Máy in phun

Epson Stylus® T10
Epson Stylus® T11
Epson Stylus® T20E
Epson Stylus® C43
Epson Stylus® C60
Epson Stylus® C61
Epson Stylus® C63
Epson Stylus® C65
Epson Stylus® C67
Epson Stylus® C79
Epson Stylus® C80
Epson Stylus® C82
Epson Stylus® C83
Epson Stylus® C87
Epson Stylus® C90
Epson Stylus® C110

Epson Stylus® Office T1100
Epson Stylus® Office T30
Epson Stylus® Office T40W
Epson Stylus® Office TX300F
Epson Stylus® Office TX510FN
Epson Stylus® Office TX600FW

Epson Business Inkjet B-300
Epson Business Inkjet B-500DN

Epson Stylus® Color 680
Epson Stylus® Color 740
Epson Stylus® Color 880

Epson Stylus® Photo 810
Epson Stylus® Photo 830
Epson Stylus® Photo 830U
Epson Stylus® Photo 870
Epson Stylus® Photo 890
Epson Stylus® Photo 900
Epson Stylus® Photo 915
Epson Stylus® Photo 925
Epson Stylus® Photo 935
Epson Stylus® Photo 1270
Epson Stylus® Photo 1290
Epson Stylus® Photo 1390
Epson Stylus® Photo 2100
Epson Stylus® Photo R210
Epson Stylus® Photo R230
Epson Stylus® Photo R250
Epson Stylus® Photo R270
Epson Stylus® Photo R290
Epson Stylus® Photo R310
Epson Stylus® Photo R350
Epson Stylus® Photo R390
Epson Stylus® Photo R800
Epson Stylus® Photo R1800
Epson Stylus® Photo R1900
Epson Stylus® Photo R2400
Epson Stylus® Photo T50
Epson Stylus® Photo T60
Epson Stylus® Photo TX700W

Epson PictureMate® 100
Epson PictureMate® PM 210
Epson PictureMate® PM 215
Epson PictureMate® PM 250
Epson PictureMate® PM 270

Máy đa năng tất-cả-trong-1 

Epson Stylus® TX100
Epson Stylus® TX101
Epson Stylus® TX110
Epson Stylus® TX111
Epson Stylus® TX200
Epson Stylus® TX210
Epson Stylus® TX400
Epson Stylus® TX550W
Epson Stylus® CX2800
Epson Stylus® CX2900
Epson Stylus® CX3100
Epson Stylus® CX3500
Epson Stylus® CX3900
Epson Stylus® CX4100
Epson Stylus® CX4500
Epson Stylus® CX4700
Epson Stylus® CX5300
Epson Stylus® CX5500
Epson Stylus® CX5900
Epson Stylus® CX6500
Epson Stylus® CX6900F
Epson Stylus® CX7300
Epson Stylus® CX8300
Epson Stylus® CX9300F

Máy dùng cho đồ họa chuyên nghiệp

Epson Stylus® Pro
Epson Stylus® Pro 3850
Epson Stylus® Pro 4000
Epson Stylus® Pro 4400
Epson Stylus® Pro 4450
Epson Stylus® Pro 4800
Epson Stylus® Pro 4880
Epson Stylus® Pro 7400
Epson Stylus® Pro 7450
Epson Stylus® Pro 7600
Epson Stylus® Pro 7800
Epson Stylus® Pro 7880
Epson Stylus® Pro 7900
Epson Stylus® Pro 9400
Epson Stylus® Pro 9450
Epson Stylus® Pro 9600
Epson Stylus® Pro 9800
Epson Stylus® Pro 9880
Epson Stylus® Pro 9900
Epson Stylus® Pro 10600
Epson Stylus® Pro 11880