Nhà phân phối được ủy quyền

Tìm địa chỉ chúng tôi dưới đây:

 

Công ty TNHH Thương mại Ðồng Nam
67,69,71 Trương Định, Quận 1, Tp. HCM

Tel: 84-8-38256234
Fax: 84-8-38225883

 

* THIẾT BỊ NGÀNH BÁN LẺ

Công ty TNHH Công Nghệ Song Phát
61 Lương Hữu Khánh, Quận 1, Tp. HCM
Tel: 84-8-39255330
Fax: 84-8-39255329